Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา เลือกรับประทานอย่างไรให้ดวงตาแข็งแรง

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงสายตา เลือกรับประทานอย่างไรให้ดวงตาแข็งแรง การรับประทานอาหารบำรุงสายตาถือเป็นวิธีการดูแลดวงตาให้แข็งแรงได้อย่างง่าย ๆ ที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากดวงตาถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารฟื้นฟู “วัณโรคปอด”

บริการด้านอาหาร: อาหารฟื้นฟู “วัณโรคปอด” การที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น การเลือกรับประทานอาหารต่อวันให้ครบทั้ง 5 หมู่ และมีสัดส่วนความสำคัญต่อร่างกาย ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง จะต้องมีความหลากหลาย ไม่จำเจ เพราะไม่มีอาหารชนิดใดที่ให้สารอาหารครบทั้งหมด แต่จะมีสารอาหารมาก-น้อยต่างกันในแต่ละชนิด

Categories
News

บริการทำความสะอาด: 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริการทำความสะอาด: 5 ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น เราแบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ เตรียมพร้อม ทำความสะอาด ลดเชื้อ ตรวจสอบ และรีเซ็ต